Studiranje u Srbiji

Usluge koje pružamo studentima zainteresovanim za studiranje u Srbiji

Ovde sada detaljnije možemo videti deo usluga koje nudimo studentima koji žele da studiraju u Srbiji:

 • KONSULTACIJE OKO ODABIRA PRAVOG/ŽELJENOG FAKULTETA
 • PRIPREME ZA UPIS
 • TESTIRANJE
 • ASISTENCIJA OKO UPISA
  • USLUGE KOJE NUDIMO U TOKU STUDIRANJA
 • DODATNI ČASOVI SPORNIH PREDMETA
 • KONSULTACIJE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA
 • STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJAMA
 • KONSULTACIJE OKO PISANJA DIPLOMSKOG RADA
 • KONSULTACIJE OKO UPISA NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE
 • STRUČNA PRAKSA – INTERNSHIP 
Studiranje u srbiji