Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa

U toku su prijave!

Obuka „Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.Specijalizovana obuka „Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa“

Program ove zaista aktuelne i atraktivne obuke za posrednike sprovodiće se u dva dana, ukupno 2×5 časova od po 45 minuta, a boduje se kao 10 sati stručnog usavršavanja.

Ova specijalizovana obuka kreirana je sa ciljem razvijanja sposobnosti i veština koje je neophodno da posrednik poseduje i aktivno primenjuje u cilju ispunjavanja očekivanja koje stranke imaju od postupka medijacije.

Stručnost pri posredovanju se, pored obaveznih stručnih znanja i poznavanja psiholoških aspekata pristupa stranama u sporu i samom rešavanju problema, u najvećoj meri oslanja na utisak koji posrednik ostavlja svojim nastupom.

U tom smislu, veština javnog govora i generalno, svih aspekata javnog nastupa, je nužnost za profesionalan pristup postupku posredovanja, ali i postizanje uspeha, odnosno uspešnog rešavanja sporova medijacijom.

Takođe, pored potrebe za stručnim usavršavanjem veštine javnog nastupa za profesionalne potrebe, važno je ovladati ovom veštinom radi osnaživanja ličnog integriteta i uspešnog prevazilaženja izazova izražavanja ličnih stavova i potreba u svakodnevnim situacijama.

Teorijska i praktična pokrivenost svih segmenata javnog nastupa u okviru ove obuke omogućava sticanje neophodnih znanja i unapređivanje ličnih kapaciteta, razvijanje samopouzdanja i sigurnosti prilikom javnog obraćanja. Navedenim se postiže ostvarivanje kontrole ličnih aspekata, ali i ostvarivanje kontrole nad publikom u smislu pažnje, interesovanja i usmeravanja procesa razmišljanja u pravcu rešavanja problema. 

Veštine prezentovanja

Teme na kojima se zasniva obuka „Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa“ su sledeće:

  • Upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama prezentovanja i javnog nastupa u procesu posredovanja
  • Precizno definisanje poruke koju prezentacija treba da prenese
  • Odabir sadržaja tako da korespondira sa porukom
  • Stvaranje strukture i dinamike prezentacije korišćenjem segmentacije sadržaja
  • Prezentovanje kao fizička veština, upotreba tela, glasa i pokreta
  • Razumevanje i kontrola publike
  • Privlačenje i zadržavanje pažnje
  • Generator novog ponašanja za prevazilaženje stresa ili straha
  • Odgovori na „teška pitanja“ publike

Pored teorijskog dela, obuka podrazumeva i upoznavanje polaznika sa drugim oblastima u kojima se uspešno mogu primenjivati stečena znanja i veštine, kao i praktični deo koji se odnosi na vežbe prepoznavanja i primene stečenog znanja.  

Uslovi za upis polaznika:

Obuku „Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!

Obuka „Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Specijalizovana obuka za medijatore - posrednike: Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa
Uvod u vestine prezentovanja i javnog nastupa

Teme na kojima se zasniva obuka „Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa“ su sledeće:
-Upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama prezentovanja i javnog nastupa u procesu posredovanja
-Precizno definisanje poruke koju prezentacija treba da prenese
-Odabir sadržaja tako da korespondira sa porukom
-Stvaranje strukture i dinamike prezentacije korišćenjem segmentacije sadržaja
-Prezentovanje kao fizička veština, upotreba tela, glasa i pokreta
-Razumevanje i kontrola publike
-Privlačenje i zadržavanje pažnje
-Generator novog ponašanja za prevazilaženje stresa ili straha
-Odgovori na „teška pitanja“ publike

Organizator kursa: Organization

Naziv organizatora kursa: Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj

Web adresa organizatora kursa: https://icepd.edu.rs

Ocena:
5