Posredovanje u potrošačkim sporovima

Obuka „Posredovanje u potrošačkim sporovima“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Specijalizovana obuka za posrednike pod nazivom „Posredovanje u potrošačkim sporovima“ prevashodno se bavi predstavlјanjem zakonskih regulativa za posredovanje u okviru potrošačkih sporova, a prvenstveno prema Zakonu o zaštiti potrošača. Detalјno analiziranje odredbi ovog zakona, kao i srodnih Zakona i podzakonskih akata ima za cilј omogućivanje polaznicima obuke da ovladaju znanjem potrebnim za sprovođenje medijacije u ovoj oblasti.

Posebna tema u okviru obuke je rad Tela za rešavanje potrošačkih sporova, u okviru Liste tela, oformlјene od strane Ministarstva unutrašnje i spolјne trgovine, za rešavanje potrošačkih sporova.

Posredovanje u potrošačkim sporovima

Takođe, kao pravni osnov rešavanja sporova u ovoj oblasti, polaznicima se predstalјaju Smernice EU o osnovnim pravima potrošača, kao i Direktiva EU o alternativnom rešavanju potrošačkih sporova i Uredba EU o online rešavanju potrošačkih sporova.

Uslovi za upis polaznika:

Obuku „Posredovanje u potrošačkim sporovima“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!

Obuka „Posredovanje u potrošačkim sporovima“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.