Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova

U toku su prijave!

Obuka „Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.Program ove zaista aktuelne i atraktivne obuke za posrednike sprovodiće se u dva dana, ukupno 2×5 časova od po 45 minuta, a boduje se kao 10 sati stručnog usavršavanja.

Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova

U sklopu predavanja obradiće se sledeće teme:

 • upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u privredi
 • radni sporovi, individualni i kolektivni
 • upoznavanje za zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, zakon o obligacionim odnosima idr.
 • upoznavanje polaznika sa vrstama privrednih sporova i primenu medijacije u istim
 • pojam radnih sporova
 • povrede prava radnika
 • kolektivni ugovori i drugi opšti akti
 • ugovori o radu
 • način određivanja medijabilnih sporova u oblasti radnih sporova
 • veštine i znanja medijatora potrebnih za uspešno vođenje medijacije u ovim sporovima
 • praktične vežbe posredovanja u oblastima individualnih i kolektivnih radnih sporova

Uslovi za upis polaznika:

Obuku „Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!

Obuka se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Specijalizovana obuka za medijatore - posrednike: Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova
Vestine poslovne komunikacije

U sklopu predavanja obradiće se sledeće teme:
-Upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u privredi
-Radni sporovi, individualni i kolektivni
-Upoznavanje za zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, zakon o obligacionim odnosima idr.
-Upoznavanje polaznika sa vrstama privrednih sporova i primenu medijacije u istim
-Pojam radnih sporova
-Povrede prava radnika
-Kolektivni ugovori i drugi opšti akti
-Ugovori o radu
-Način određivanja medijabilnih sporova u oblasti radnih sporova
-Veštine i znanja medijatora potrebnih za uspešno vođenje medijacije u ovim sporovima
-Praktične vežbe posredovanja u oblastima individualnih i kolektivnih radnih sporova

Organizator kursa: Organization

Naziv organizatora kursa: Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj

Web adresa organizatora kursa: https://icepd.edu.rs

Ocena:
4.99