Neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija u postupku posredovanja

Obuka „Neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija u postupku posredovanja“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Specijalizovana obuka za posrednike pod nazivom „Neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija u postupku posredovanja“ ima za cilј da osposobi posrednike da ovladaju psihološkim tehnikama, svrsishodnim u postupku posredovanja.  

Obzirom na naučno utemelјenu činjenicu da je neverbalna komunikacija aspekt kome se poklanja poverenje u okolnostima u kojima su verbalno i neverbalno izražavanje u sukobu, za posrednika je od presudnog značaja umeće prepoznavanja i tumačenja znakova jezika govora tela. 

Polaznicima će u okviru ove obuke biti prezentovani opšti primeri neverbalne komunikacije i tumačenja tih, neverbalnim putem, iskazanih znakova, nakon čega će navedeno biti tumačeno u okvirima posebnih, potencijalnih situacija koje su očekivane u postupku posredovanja. 

Takođe, uzevši u obzir, emocionalni naboj do kog, bez izuzetka, dolazi prilikom svake vrste sukoba, odnosno koji god da je predmet sukoba – interes, ideja, odnos, resurs i drugo, od presudnog značaja za medijatora je veština kontrolisanja subjekata, odnosno prisutnih lica u takvim okolnostima, posebno lica koja su neposredno vezana za predmet sukoba, odnosno spora.  

S tim u vezi, polazna ideja dela obuke koji se odnosi na emocionalnu inteligenciju, je učenje i trening medijatora da vlada, pre svega, svojim emocijama.  

Prvenstveno se pred medijatora postavlјa zadatak prepoznavanja ličnih emocija, a zatim i tehnike suočavanja sa onim što se emocionalno doživlјava. Drugi stepen je upoznavanje polaznika sa načinima kontrolisanja emocionalno pobuđenih stanja i uvežbavanje tehnika koje u tim situacijama pomažu uspostavlјanju kontrole, zahvalјujući čemu se objektivno proživlјavanje takvih subjektivnih doživlјaja olakšava, odnosno sprovodi bez posledica po ličnost i okolinu, odnosno konkretnu okolnost koja je inicirala emocionalnu reakciju. 

Ovladavanjem i adekvatnom primenom ovih tehnika na ličnom aspektu, posrednik stiče neophodno znanje i utvrđenu veštinu prepoznavanja i pružanja podrške u ovladavanju ličnih emocija kod strana u postupku, uspostavlјajući na taj način kontrolu nad konfliktom definisanom situacijom. 

Poslednji stepen ovladavanja veštinom emocionalne inteligencije predstavlјa sposobnost uočavanja i razumevanja emocija suprotne strane, na čemu se zasniva početak racionalnog pristupa problemu, odnosno početak konstruisanja rešenja spora. 

Specijalizovana obuka za posrednike pod nazivom „Neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija u postupku posredovanja“ ima za cilј da osposobi posrednike da ovladaju psihološkim tehnikama, svrsishodnim u postupku posredovanja.  

Obzirom na naučno utemelјenu činjenicu da je neverbalna komunikacija aspekt kome se poklanja poverenje u okolnostima u kojima su verbalno i neverbalno izražavanje u sukobu, za posrednika je od presudnog značaja umeće prepoznavanja i tumačenja znakova jezika govora tela. 

Neverbalna komunikacija

Polaznicima će u okviru ove obuke biti prezentovani opšti primeri neverbalne komunikacije i tumačenja tih, neverbalnim putem, iskazanih znakova, nakon čega će navedeno biti tumačeno u okvirima posebnih, potencijalnih situacija koje su očekivane u postupku posredovanja. 

Takođe, uzevši u obzir, emocionalni naboj do kog, bez izuzetka, dolazi prilikom svake vrste sukoba, odnosno koji god da je predmet sukoba – interes, ideja, odnos, resurs i drugo, od presudnog značaja za medijatora je veština kontrolisanja subjekata, odnosno prisutnih lica u takvim okolnostima, posebno lica koja su neposredno vezana za predmet sukoba, odnosno spora.  

S tim u vezi, polazna ideja dela obuke koji se odnosi na emocionalnu inteligenciju, je učenje i trening medijatora da vlada, pre svega, svojim emocijama.  

Prvenstveno se pred medijatora postavlјa zadatak prepoznavanja ličnih emocija, a zatim i tehnike suočavanja sa onim što se emocionalno doživlјava. Drugi stepen je upoznavanje polaznika sa načinima kontrolisanja emocionalno pobuđenih stanja i uvežbavanje tehnika koje u tim situacijama pomažu uspostavlјanju kontrole, zahvalјujući čemu se objektivno proživlјavanje takvih subjektivnih doživlјaja olakšava, odnosno sprovodi bez posledica po ličnost i okolinu, odnosno konkretnu okolnost koja je inicirala emocionalnu reakciju. 

Ovladavanjem i adekvatnom primenom ovih tehnika na ličnom aspektu, posrednik stiče neophodno znanje i utvrđenu veštinu prepoznavanja i pružanja podrške u ovladavanju ličnih emocija kod strana u postupku, uspostavlјajući na taj način kontrolu nad konfliktom definisanom situacijom. 

Poslednji stepen ovladavanja veštinom emocionalne inteligencije predstavlјa sposobnost uočavanja i razumevanja emocija suprotne strane, na čemu se zasniva početak racionalnog pristupa problemu, odnosno početak konstruisanja rešenja spora. 

Uslovi za upis polaznika:

Obuku „Neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija u postupku posredovanja“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!

Obuka „Neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija u postupku posredovanja“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.