Asertivna komunikacija „Recite NE, kada treba reći NE“

U toku su prijave!

Obuka „Asertivna komunikacija „Recite NE, kada treba reći NE““ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Specijalizovana obuka „Asertivna komunikacija – Recite NE, kada treba reći NE“

Program ove zaista aktuelne i atraktivne obuke za posrednike sprovodiće se u dva dana, ukupno 2×5 časova od po 45 minuta, a boduje se kao 10 sati stručnog usavršavanja.

Ovu veoma korisnu obuku koju redovno sprovodimo na našim edukacijama u širem obimu, prepoznali smo kao veoma primenjivu za medijatore koji se prvi put susreću sa javnim izlaganjem, predstavljanjem i ulogom nekoga ko treba da samostalno vodi razgovor, u njemu dominira znanjem, retorikom, kompetencijama i stavom.

Asertivna komunikacija je način komunikacije koji nam omogućava da izrazimo svoje mišljenje i osećanja, te da jasno ukažemo na naša prava, a da pri tome ne povredimo prva sagovornika. Asertivnošću posrednik na adekvatan način iskazuje ono što misli, oseća i ono što zaista želi da kaže, a da pri tome ne izazove konflikt, što je u postupku posredovanja kruzijalan alat kojim svaki posrednik treba da zna kako da upravlja, kako bi zadržao svoj strav i status koji mu je poveren dozvolom za posredovanje.

Široj publici asertivna komunikacija nije značajno poznata, pa je važno da znamo da ona podrazumeva odbranu sopstvenih legalnih prava iz uvažavanje prava drugih osoba. Ona je posredniku važna jer će po završetku obuke umeti da prepozna karakter osoba koje su pristupile postupku medijacije i shvatiće važnost pravilnog uvažavanja prava svih strana u postupku posredovanja.

Asertivna komunikacija

Ponekada je jako teško reći NE, koliko god to drugima jednostavno zvučalo i širok spektar situacija u kojima je NE potrebno, ono ipak završi našim popuštanjem, a to vodi u dalje probleme u komunikaciji i često dovodi do veoma neprijatnih situacija.

Danas ljudi neprestano odlažu obaveze, ciljeve, ali i emocije stavljaju u drugi plan, a ovom obukom upravo se potencira na ohrabrenju momentalne akcije, bez odlaganja i izgovora. Kandidati će naučiti kako da od sagovornika dobiju ono što žele, a ne da čuju ono što on želi da ima predstavi, što je čest slučaj u praksi. Naučićete kako da jasno i transparentno iskažete svoje neslaganje kada je ono izvesno i neophodno, svakako poštujući i prava druge strane. Polaznici će naučiti zašto je važno da kažu NE, kada treba reći NE, ali i da jasno zauzmu svoj stav kada su u pravu i kažu DA, kada treba reći DA.

Uz kombinovanu teorijsko prekstičnu edukaciju polaznici će savladati tehnike asertivnosti, značajno razviti svoje komunikacione veštine i osposobiti se za neometane različite vidove javnih nastupa, samostalnog vođenja ozbiljnih sastanaka i ojačati svoju ličnost i komunikacione sposbnosti.

Polaznici ove obuke naučiće jedan novi pristup rešavanju problema, naučiće kako da smanje stres i ublaže negativna osećanja koje su uglavnom posledica nerešenih problema i konfilikata. Samopouzdanje se gradi, jača, a medijatori moraju da znaju kako da upravljaju emocijama, stresom i problemima, jer od njih često zavisi i sudbina pozitivnog rešavanja sporova u medijaciji, pa je zato ova obuka veoma važna za početnike u srovođenju postupka medijacije (posredovanja).

Ovu specijalizovanu obuku sprovodiće eksperti u svojim industrijama, sa višegodišnjim isukustvom u radu sa klijentima kroz rad na klinici za psihoterapije i privatnu praksu sa ciljem da polaznike obuče veštinama asertivne komunikacije i prepoznaju koliko su polaznici jaki za samostalno održavanje sesija, te ih ohrabre i obuče da prevaziđu predrasude, tremu i da znaju kako da se bore sa neprijatnim situacijama, ali i sagovornicima.

Teme koje će biti obrađene obukom „Asertivna komunikacija“ su:

 • Stilovi komunikacije
 • Agresivan stil komunikacije, pasivan stil komunikacije i pasivno-agresivni stil asertivne komunikacije
 • Razvijanje komunikacionih veština i tehnika asertivnosti
 • Asertivna prava
 • Tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvala
 • Praktične vežbe, kako da kažem ne, a da se ne osećam krivim
 • Identifikacija i prevazilaženje ideja, misli i uverenja koja nas ometaju da se ponašamo asertivno
 • Upravljanje emocijama
 • Rad na sebi, ličnom i profesionalnom razvoju
 • Redukovanje stresa, besa, ankcioznosti, treme, socijalne stidljivosti i problema javnog nastupa ili samostalnog izlaganja pred drugom osobom
 • Jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • Praktične vežbe
 • Odgovori na vaša pitanja

Uslovi za upis polaznika na obuku Asertivna komunikacija „Recite NE, kada treba reći NE“:

Obuku „Asertivna komunikacija“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!