Specijalizovane obuke za medijatore

Kada se mogu pohađati specijalizovane obuke za medijatore?

Kada kandidati završe osnovnu obuku za posrednika, dobiju dozvolu za poredovanje od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije.  Dozvola se prvi put izdaje na period od 3(tri) godine, a onda kada se zadovolje svi uslovi, dozvola se produžava na 5(pet) godina. Da bi neko lice produžilo prvu dozvolu za posredovanje potrebno je da zadovolji sledeće uslove:

  1. priloži dokaz o stručnom usavršavanju od ukupno 30 sati za tri godine, počevši od datuma izdavanja prve dozvole za posredovanje. Usavršavanje se može obavljati i po 10 sati godišnje.
  2. priloži dokaz o najmanje 5 posredovanja (kao medijator ili komedijator) za vreme važenja dozvole za posredovanje, bez obzira na to u kom periodu važenja dozvole za posredovanje su posredovanja realizovana.

Trenutno imamo akreditovane sledeće specijalizovane obuke za medijatore:

1. Asertivna komunikacija posrednika, recite ne, kada treba reći ne

2. Posredovanje u privrednim sporovima.

3. Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova

4. Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa

5. Posrednik u praksi: Od registracije privrednog subjekta do pronalaženja klijenta

6. Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja

Do kraja godine očekujemo da dobijemo akreditaciju za još najmanje 6 specijalizovanih obuka iz različitih oblasti.

Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj d.o.o. za polaznike koji su kod nas završili osnovnu i specijalizovane obuke za medijatore potrebne za produženje dozvole za posredovanje obezbeđuje besplatnu praksu od 5 posredovanja (kao ko-medijatori), kako bi ispunili uslov za obnavljanje dozvole za posredovanje.

closePopust - obuka za medijatora
closePostani medijator