Ostale obuke

Ovaj deo, vezan za obuke, mogli smo nazvati i kako je sve počelo, jer je to jako važno za Vas, kako bi znali da je upravo veliki entuzijazam pokrenuo celu ICEPD priču. Fakulteti, Univerziteti i kompanije slične ovoj, obično se u poslednje vreme otvaraju u cilju sticanja profita, a kvalitet je ona stavka na kojoj se, po nekima uvek može malo uštedeti.

Naš koncept je jasan, transparentan i merljiv što je najvažnije. Mi smo grupa univerzitetskih  profesora, naučnika, istraživača sa višegodišnjim akademskim iskustvom i ljudi koji žele da popune ogromnu prazninu koja se neprestano stvara na tržištu obrazovanja na svim nivoima.

Naša takozvana „Klinika za obrazovanje“, okuplja pored domaćih i renomirane profesore iz celog sveta, koji se edukacijom bave iz ljubavi i želje da nešto korisno ostane iza njih. Otuda ime međunarodni centar. Danas se diplome mogu kupiti skoro i na trafikama, jer znanje „više nije u modi“. Ako želite da kupite znanje, potrebno Vam je da danima istražujete u moru ponuda koje više zbunjuju nego jednostavno preciziraju: „evo ovo Vam je potrebno“. Završen fakultet danas nikome ne garantuje posao, a nažalost svedoci smo da je akademsko znanje stečeno kroz četiri ili pet godina studiranja, minorno primenjivo u realnom životu. Diploma u Srbiji danas ne znači puno. Poslodavci više ne pitaju koji si fakultet završio, već šta znaš da radiš.

Kada se dođe do testiranja realnog znanja, nastaju problemi pa se razočarenje manifestuje i na strani poslodavaca i na strani kandidata za posao. Poslodavci sve teže pronalaze kvalitetan kadar, kako bi unapredili svoje poslovanje, a kandidati, doživljavaju neprestano razočarenje, pa po ko zna koji put bezuspešno odlaze kući, nažalost sa sve manje volje da dalje pokušavaju pronaći posao i „unovčiti“ stečenu diplomu.

Globalizacija i nove tendencije urušile su nekada sjajan obrazovni sistem, a primenjivo znanje skoro i da se više i ne može steći završenim fakultetom. ICEPD je prepoznao sve probleme koji muče obrazovni sistem koji je i deo svih nas i rešili smo da se aktivno uključimo u pravu i primenjenu edukaciju i obuke.

Kao što postoje velike privatne klinike koje koriste najsavremeniju medicinsku opremu, nove tehnologije i inovativne metode rada, koje angažuju najbolje i najpriznatije doktore, sa ogromnim radnim iskustvom, dokazanom međunarodnom praksom i one koji su priznati u celom svetu, pa pacijent samim tim dobije bolje, kvalitetnije i sigurnije lečenje nego što bi imao u već starim bolnicama sa zastarelom opremom i dosta lošim uslovima, tako smo i mi jednostavno prepisali isti model i primenili ga u obrazovanju kroz našu ICEPD „kliniku“.

Ostale obuke

ICEPD (International Center for Education and Personal Development)

Angažujemo najbolje, da bi Vi bili najbolji !

Kvalitet je jedan od najkontraverznijih pojmova u poslovnom svetu, a za nas je on mogućnost da spoznamo i implementiramo želje i potrebe svakog kandidata koji nam se obrati za pomoć u domenu osnovnog i dopunskog obrazovanja kroz obuke. Sistem smo postavili tako da sve počinje direktnim susretom i retoričkom usmenom interakcijom kandidata sa konzilijumom našeg tima, gde dobijene informacije, želje i preferencije kandidata transformišemo u precizno targetirane obuke u cilju postizanja najboljeg mogućeg rezultata.


   – Profesionalna orijentacija studenata
   – Psihološko testiranje zaposlenih

Posao

Tim doktora psihologije, psihoterapeuta, međunarodno verifikovanih trenera, zajedno sa Vama radi analizu testiranja i dodatne sesije i obuke kako bi odabrali najbolje za Vas.

Prvi posao

Promena posla

Menadžeri

Radite na pozicijama koje jesu ili pretenduju da budu menadžerske i želite da se dodatno profesionalno edukujete. Prvi korak su konsultacije sa Profom i njegovim timom. Kroz prijatan razgovor, definišemo kratkoročne i dugoročne ciljeve i idemo prema njihovom ostvarivanju.