Veštine pregovaranja

Opis:

Trening „Veštine pregovaranja“ je vrlo koristan. Namenjen je svima koji žele da nauče da uspešno pregovaraju sa zaposlenima, menadžerima, saradnicima, kao i da budu motivisaniji i da ostvaruju bolje performanse. Interaktivnog je karaktera. Trening je jako lep, struktuiran i vrlo kreativan.

Cilj treninga:

 • Osvestićeter svoj pregovarački stil
 • Naučićete kako da prepoznate pregovarački stil osobe sa kojom pregovarate i stvorite međusobno poverenje
 • Naučićete kako da ostvarite bolju međusobnu saradnju sa kolegama,
 • nadređenima, kupcima, dobavljačima i ostalim stejkholderima i da na lakši i brži način dođete do rešenja.
 • Naučićete da sa lakoćom pregovarate i da razvijate i sebe i odnose sa kolegama i saradnicima

Sadržaj treninga „Veštine pregovaranja“:

 • Šta je pregovaranje?
 • Vrste pregovaranja
 • Koraci do uspešnih pregovora
 • Ishodi pregovaranja
 • Različite metode pregovaranja
 • Pregovarački stilovi
 • Veštine pregovaranja
 • Moguće prepreke uspešnom pregovaranju
 • Šta sa onima koji neće da sarađuju – “Teški sagovornici”
 • Zaključak

Benefiti:

Pomaže učesnicima da bolje razumeju sebe, svoj pregovarački stil, kao i kako mogu brže i lakše dolaziti do najboljih rešenja i uštede resursa.

Trening traje dva dana po pet sati sa dve pauze od po pola sata .