Napredne komunikacione veštine

Opis:

Trening „Napredne komunikacione veštine“ je vrlo koristan. Namenjen je svima koji žele da nauče da uspešno komuniciraju sa zaposlenima, menadžerima, saradnicima na jednom dubljem nivou. Pre svega je namenjen menadžerima. Interaktivnog je karaktera. Trening je jako lep, struktuiran i vrlo kreativan.

Cilj treninga „Napredne komunikacione veštine“:

 • Razumećete komunikacioni model i naučiti šta znači jasnoća u komunikaciji
 • Osvestićete dokle je vaša, a odakle počinje sagovornikova odgovornost
 • Naučićete da izoštrite čula i prepoznate mnoge signale koje vam sagovornici šalju
 • Naučićete kako da ostvarite bolju međusobnu saradnju sa kolegama, nadređenima, kupcima, dobavljačima i ostalim stejkholderima i da na lakši i brži način dođete do konstruktivnih rešenja.
 • Naučićete da konstruktivnom povratnom informacijom unapredite performanse

Sadržaj treninga:

 • Principi efektivne komunikacije
 • Komunikacioni model
 • Odgovornost za uspeh u komunikaciji
 • Kreiranje poverenja sa sagovornikom
 • Reprezentativni sistemi
 • Tehnike za uspešnu komunikaciju
 • Komunikacioni stilovi
 • Povratna informacija kao razvojni alat
 • Neverbalna komunikacija
 • Asertivna komunikacija

  Benefiti:

  Pomaže učesnicima da bolje razumeju komunikacione stilove, kao i komunikacione modele svojih sagovornika, da shvate odgovornost za uspeh u komunikaciji, da obrate pažnju i na mnoge neverbalne signale koje sagovornik šalje. Na samom treningu se radi test komunikacionih stilova.

  Trening traje dva dana po pet sati sa dve pauze od po pola sata.