Komunikacione veštine i izgradnja produktivnih odnosa sa saradnicima

Opis:

Trening „Komunikacione veštine i izgradnja produktivnih odnosa sa saradnicima“ je vrlo koristan. Namenjen je svima koji žele da nauče da uspešno komuniciraju sa zaposlenima, menadžerima, saradnicima, kao i da budu motivisaniji i da ostvaruju bolje performanse. Interaktivnog je karaktera. Trening je jako lep, struktuiran i vrlo kreativan.

Cilj treninga „Komunikacione veštine i izgradnja produktivnih odnosa sa saradnicima“:

 • Naučićete kako da na pravi način komunicirate
 • Naučićete kako da zadobijete poverenje svojih saradnika
 • Naučićete kako da ostvarite bolju medjusobnu saradnju sa kolegama, nadređenima, kupcima, dobavljačima i ostalim stejkholderima i da na lakši i brži način dođete do rešenja.
 • Naučićete razne tehnike za uspešnu komunikaciju

  Sadržaj treninga:

  • Principi efektivne komunikacije
  • Tehnike za uspešnu komunikaciju
  • Odnos sa klijentima
  • Prvi utisak
  • Komunikacija
  • Zadobijanje poverenja i rešavanje prigovora
  • Pisana komunikacija

  Benefiti:

  Pomaže učesnicima da na pravi način komuniciraju, kako bi izgradili produktivne odnose, kako sa internim, tako i sa eksternim saradnicima.

  Trening traje dva dana po pet sati sa dve pauze od po pola sata .