Komunikacija u izazovnim situacijama

Opis:
Trening „Komunikacija u izazovnim situacijama“ je vrlo koristan. Namenjen je svima koji žele da nauče da uspešno komuniciraju sa zaposlenima, menadžerima, saradnicima u izazovnim situacijama, da nauče potpuno novu percepciju konflikta i dobiti benefite iz “zdravog” konflikta, kao i kako da na najlakši i najbrži način dodju do konstruktivnih rešenja. Interaktivnog je karaktera. Trening je jako lep, struktuiran i vrlo kreativan.


Cilj treninga:

 • Osvestićete svoj način ulaska u stres, kao okidače stresa
 • Naučićete kako da predupredite neproduktivne konflikte
 • Naučićete kako da ostvarite bolju medjusobnu saradnju sa kolegama,
  nadredjenima, kupcima, dobavljačima i ostalim stejkholderima i da na lakši i brži
  način dodjete do konstruktivnih rešenja.
 • Naučiće da razvijate i sebe i odnose sa kolegama i saradnicima i naučićete da
  pronadjete benefit iz konflikta i doći do win-win rešenja

   Sadržaj treninga „Komunikacija u izazovnim situacijama“:

   • Komunikacioni proces
   • Prepoznavanje načina komunikacije sagovornika
   • Jezički obrasci uticaja
   • “Nezgodni” sagovornici
   • Kako preduprediti potencijalne konflikte
   • Konflikt kao mogućnost i kao pretnja
   • Kako doći do win-win rešenja
   • Komunikacija koja motiviše

   Benefiti:
   Pomaže učesnicima da bolje razumeju komunikacione stilove, kao i jezičke obrasce svojih sagovornika u izazovnim situacijama, kako da preduprede neproduktivne konflikte, kao i kako da iz konflikta dobiju benefite.
   Trening traje dva dana po pet sati sa dve pauze od po pola sata.