Obuke

LICENCIRANE PROFESIONALNE OBUKE

COUCHING TRENINZI

 • TASC
 • PCM COACHING
 • POY COACHING
 • LEADERSHIP COACHING
 • HIGH PERFORMANCE TEAM COACHING
 • MINDFULNESS COACHING
 • FAMILY COACHING

OSTALE OBUKE KOJIMA STIČETE POSLOVNE VEŠTINE KOJE VAM OMOGUĆAVAJU DA NAPREDUJETE U KOMPANIJI

 • OBUKA „PRVI UTISAK, VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA“
 • SISTEMATIZACIJA I VREDNOVANJE POSLOVA
 • ASERTIVNA KOMUNIKACIJA
 • KOMUNIKACIJA U IZAZOVNIM I STRESNIM SITUACIJAMA
 • POSLOVNI BONTON
 • VEŠTINE PREZENTOVANJA PROJEKATA
 • JAVNI NASTUP
 • EMOCIONALNA INTELEGENCIJA
 • UNAPREĐENJE SOPSTVENOG RESURSNOG STANJA
 • FEEDBACK I AKTIVNO SLUŠANJE
 • BUILDING PRODUCTIVE RELATIONSHIP
 • PRVI PUT MENADŽER
 • THINK OUT OF THE BOX
 • PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE POSLA I VREMENA (TIME MANAGEMENT)
 • VOĐENJE POSLOVNIH SASTANAKA
 • DONOŠENJE ODLUKA I PREUZIMANJE RIZIKA
 • PROBLEM SOLVING
 • STRESS MANAGEMENT
 • BURN-OUT SINDROM („SAGOREVANJE NA POSLU“)
 • USKLAĐIVANJE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA
 • MAXIMUM ACHIEVEMENT
 • KOMUNIKACIONE VEŠTINE I IZGRADNJA PRODUKTIVNIH ODNOSA SA SARADNICIMA
 • VEŠTINE PREGOVARANJA

ZA VAS SU SLEDEĆE PROFESIONALNE EDUKACIJE

 • COACHING 1:1
 • MENTORING
 • KONVERZACIJSKI ENGLESKI JEZIK 1:1 (WITH SERBIAN OR NATIVE ENGLISH TEACHER)
 • PROCENA DUBINSKE STRUKTURE LIČNOSTI
 • STRATEŠKO PLANIRANJE
 • ORGANIZACIJA POSLA I ZAPOSLENIH
 • ODLUČIVANJE I DONOŠENJE PRAVOVREMENIH ODLUKA
 • VEŠTINE RUKOVOĐENA (NAPREDNE VEŠTINE)
 • SITUACIONO RUKOVOĐENJE
 • ORIJENTACIJA NA POSAO I ZAPOSLENE 50:50
 • STVARANJE TIMOVA VISOKIH PERFORMANSI (PRAVI TIM ZA PRAVI CILJ)
 • DELEGIRANJE I OSNAŽIVANJE ZAPOSLENIH
 • MENTORSTVO, MOTIVACIJA I RAZVOJ ZAPOSLENIH
 • VEŠTINE KOMUNIKACIJE – NAPREDNI NIVO
 • EMOCIONALNA INTELEGENCIJA, EMOCIJE NA POSLU, RUKOVOĐENJE SVOJIM EMOCIJAMA I PREPOZNAVANJE EMOCIJA DRUGIH
 • KOMUNIKACIJA U STRESNIM SITUACIJAMA
 • CONFLICT MANAGEMENT
 • SUCCESSFUL CHANGE MANAGEMENT
 • SOFT SKILLS U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA

OBUKE ZA HR SEKTOR

 • REGRUTACIJA I SELEKCIJA
 • TRENING I RAZVOJ ZAPOSLENIH
 • OCENJIVANJE PERFORMANSI ZAPOSLENIH
 • NAGRAĐIVANJE ZAPOSLENIH
 • MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
 • UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA
 • OBUKE ZAPOSLENIH NA RAZLIČITIM POZICIJAMA
 • KOMUNIKACIJA SA ZAPOSLENIMA

OBUKE ZA SEKTOR PRODAJE

 • PROFESIONALNE VEŠTINE PRODAJE
 • VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U PRODAJI
 • PSIHOLOGIJA LIČNOSTI PRODAVACA I KUPACA
 • PREZENTACIJA PROIZVODA U CILJU USPEŠNE PRODAJE
 • ORIJENTACIJA NA KLIJENTA U SISTEMU PRODAJE