Bitna dokumentacija

Icepd pravo na odustajanje
PRAVO NA ODUSTAJANJE
Zastita autorskih prava i intelektualne svojine
ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I INTELEKTUALNE SVOJINE