Veštine poslovne komunikacije

Opis treninga „Veštine poslovne komunikacije“:

Veštine poslovne komunikacije: Trening je vrlo interesantan. Namenjen je svima koji žele da nauče da uspešno komuniciraju sa zaposlenima, menadžerima, saradnicima, kao i da budu motivisaniji za rad. Interaktivnog je karaktera. Trening je jako lep, struktuiran i vrlo kreativan.

Cilj  treninga:
 • Osvestićete svoju komunikaciju
 • Naučićete kako da prepoznate svoj komunikacioni stil, kao i sagovornikov i na taj način lakše stvorite “most poverenja”
 • Naučićete kako da ostvarite bolju medjusobnu saradnju sa kolegama, nadredjenima, kupcima i da na lakši i brži način dodjete do rešenja.
 • Naučićete da prepoznate komunikacioni stil sagovornika i putem maila i da mu na pravi način razume sagovornike
 • Naučiće da uživate u komunikaciji i da razvijate I sebe I odnose sa drufima
Sadržaj treninga:
 • Komunikacioni model i proces
 • Prepoznavanje načina komunikacije sagovornika
 • Jezički obrasci za unapredjenje komunikacije
 • Usmeravanje komunikacije ka nameri podizanja odredjenog cilja
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Pisanje poslovnih mailova
 • Kako preduprediti potencijalne konflikte
 • Konflikt kao mogućnost i kao pretnja
 • Kako doći do win-win rešenja
 • Komunikacija koja motiviše
Ve[tine poslovne komunikacije
Benefiti treninga „Veštine poslovne komunikacije“:

Pomaže učesnicima da bolje razumeju sebe, svoj komunikacioni stil, kao i zašto ulaze u konflikt sa pojedinim sagovornicima i kako mogu da preduprede i dodju do najboljeg rešenja.

Trening traje dva dana po pet sati.

Cena obuke iznosi 48.000,00 RSD