Tim visokih performansi – High Performance Team

Opis:

Tim visokih performansi: Trening je vrlo edukativan, praktičan i zanimljv. Namenjen je menadžerima koji upravljaju odredjenim grupama ljudi i žele da nauče da formiraju uspešne timove u skladu sa ciljevima i usmerenim na rešenje (solution focus). Interaktivnog je karaktera. Trening je jako lep, struktuiran i vrlo kreativan.

Cilj  treninga:
 • Naučiti kako koristiti koučing proces za pravilno formiranje timova u zavisnosti od cilja i kako koristiti snage tima da bi postigli maksimalne rezultate
 • Upoznati učesnike sa različitim strukturama ličnosti i kako da ostvare najveću produktivnost koristeći jake strane i sinergiju timova
 • Naučićete kako da oslobodite snagu i potencijale svog tima, tako i da motiviišete članove tima
 • Timski rad dovodi do osećaja pripadnosti i efektivnijeg korišćenja resursa, pa samim tim i lakšeg donošenja odluka.
 • Stvaranje timskog duha
Tim visokih performansi - high performance team
Sadržaj treninga Tim visokih performansi – High Performance Team:
 • Komunikacija u timu
 • Otvorenost komunikacije i sinergija tima
 • Strukture ličnosti
 • Kako napraviti efektivan i efikasan tim koji će dovesti do rezultata koristeći moć koučing procesa?
 • Kako prepoznati i na vreme preduprediti konflikt u timu?
 • Izgradnja poverenja medju članovima tima
 • Stvaranje i održavanje timskog duha
Benefiti:

Učesnici će naučiti kako da koriste moć koučing procesa i da kombinovanjem različitih struktura ličnosti i korišćenjem njihovih jakih strana, naprave uspešan tim koji će postići najbolji mogući rezultat.

Trening  traje  dva dana po pet sati.

Cena obuke iznosi 48.000,00 RSD